Tegevused

Kuulamine – kõnelemine
Vaatlemine – uurimine
Võrdlemine – arvutamine
Lugemine, kirjutamine
Kunstilised tegevused – joonistamine, maalimine, voolimine, kleepetöö, meisterdamine
Liikumistegevus (ujumine)
Muusikategevus

Projekt “Kiusamisest vaba lasteaed”

Õppeaastast 2012/2013 osales “Kiusamisest vaba lasteaed” pilootprojektis 4-aastaste rühm. Õpetajad jätkavad projekti uue rühmaga – Kuldking.

2005. aastal alustati selle projektiga Taanis, nimeks “Vabaks kiusamisest”.
Eestis rakendub käesolev projekt  koostöös MTÜ Eesti Lastekaitse Liiduga.
Projekt toetub neljale põhiväärtusele:
* sallivus
* austus
* hoolivus
* julgus
Projekti kaudu:
– soovitakse mõjutada laste, õpetajate ning lapsevanemate käitumist ja suhtumist kiusamisse
– soovitakse ennetada kiusamist juba selle varases faasis (lasteaias)
Projektil “Kiusamisest vaba lasteaed” on koduleht aadressil: www.kiusamisestvabaks.ee