Lapsevanemale

Alates 01.12.2015 on meie lasteaed ühinenud E-lasteaiaga. Kõik uudised kajastuvad seal. E-lasteaiaga ELIIS saab liituda lingil https://www.eliis.ee/

Lasteaia kasvatuse eesmärk on toetada kodust kasvatust. Meie töö edukus sõltub sellest, milline on lasteaia personali ja lastevanemate üksteise mõistmine ja usaldus, koostöö ühiste eesmärkide nimel.

Lasteaias muutub laps iseseisvamaks ja enesekindlamaks, ta õpib endale teadvustama, mida tahab või oskab. Lapsele saab selgeks, missugune ta on ja mida ta tahab. Laps õpib suhtlemist ning kollektiivset toimetulekut. Lasteaias peab ta teistega arvestama, jagama mänguasju ja õpetaja tähelepanu. Ta kogeb suhtlust täiskasvanutega.

Lasteaias rikastub lapse maailmapilt. Ta õpib tundma teistsugustest kodudest pärit lapsi, arvestama ja tunnustama inimeste erinevusi nii füüsilisel kui ka vaimsel tasandil. Laps õpib kaitsma oma seisukohti ja ära kuulama ning arvestama teiste omi. Need oskused aitavad tal koolis paremini toime tulla.Lasteaias toimub kogu aeg midagi. Laps on kõige keskel ja osa sellest. Meie sooviks on luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi, saada kogemusi ümbritsevast elust, loodusest ja ühiskonnaelu nähtustest. Tahame olla lapsele soojaks ja turvaliseks koduks, kus iga laps on armastatud ja hinnatud pereliige.