Tugiteenused

Lasteaed lähtub laste arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest juba sõime rühmas. Tulenevalt lapse individuaalsest arenguvajadusest tehakse vajadusel ja võimalusel muudatusi kasvukeskkonnas N: mängu- ja õppevahendid, õppe- ja kasvatusmeetodid, vajadusel tugiisik jm.

Lasteaias on akendatud järgmised tugiteenused:

Eripedagoog: Karin Truu (Haapsalu Hariduse Tugiteenuste keskus) – truukarin@gmail.com, 502 6291 – majas kolmapäeva ja neljapäeva hommikul.

Eripedagoog hindab hindab lapse üldist arengulist võimekust, arengutaset erinevates valdkondades – tajud, mälu, mõtlemisprotsess, tähelepanu ja keskendumine, üldine töö- ja keskendumisvõime. Karin aitab meie majas lapsi võimalusel ka logopeediliselt- hindab lapse kõnet, sõnavara, hääldust, eneseväljendusoskust, grammatikat, kõnemõistmist, suhtlusoskust. Märkab erinevaid füüsilisi või arengulisi probleeme.

Psühholoog: Olga Kuldmeri (Haapsalu Hariduse Tugiteenuste keskus) – olga.tugiteenused@gmail.com, 53605521 – majas 1 kord nädalas, teisipäeval.

Psühholoog teeb kindlaks koostöös õpetajatega õppeaasta alguses toetust vajavad lapsed. Nõustab vajadusel rühmaõpetajaid ning vanemaid. Osaleb lapse arengu toetamise meeskonnatöös.

HEV koordinaator lasteaias: Kaja Kroon – kaja.kroon1@gmail.com

HEV koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega latse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias ja rühmades. Ta suunab koostööd tugispetsialistide, laste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid. 

Tehakse koostööd järgnevate tugiteenuste pakkujatega:

HAAPSALU HARIDUSE- JA TUGITEENUSTE KESKUS – Tugiteenuste keskuse meeskond on erispetsialistidest koosnev tugimeeskond, kelle lasteaed kaasab lapse arengu toetamiseks,  toe ja vajaduste määratlemiseks ning välja selgitamiseks, vanemate ja õpetajate nõustamiseks ja aitamiseks. Vaata: tugiteenused.ee

RAJALEIDJA – üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele nii vanematele, õpetajatele kui ka tugispetsialistidele. Suunab vajadusel lapse lisauuringutele, koordineerib koolipikenduse vajaduse välja selgitamist või lapse varem kooli lubamist. Vaata: rajaleidja.ee

PAPAVERI NÕUSTAMIS- JA KOOLITUSKESKUS – keskuse poole saab pöörduda eravastuvõtu kaudu või sotsiaalse või rehabilitatsiooniteenuse raames. Nõustamine toimub Haapsalus (Kuusalus ja Tallinnas). Vaata: papaver.ee/kontakt/haapsalu