Üldinfo

Haapsalu Lasteaed Pääsupesa tegutseb aastast 1975 Haapsalu IV Lastepäevakoduna. Lasteaia hoone on projekteeritud 140-le lapsele 6-rühmalisena. Praeguste normide järgi on kohti 112-le lapsele.
Lasteaial on ilus suur puuvilja-aiaga õueala ja hea asukoht linnas.
Aastatel 1975-1987 oli lasteaed Haapsalu rajooni kunstiõpetuse baaslasteasutuseks. Sel perioodil korraldati seminare ja kursusi rajooni lasteaedade kasvatajatele. Ka praegu töötavad lasteaias pedagoogid, kes oskavad näha ilu enda ümber ja jagada seda  teistega.

Lasteaial on väga pika-aegne ja kogenud kaader. On oma toredad traditsioonid ja erinevad ettevõtmised. Lähtutakse õuesõppimise põhimõtetest. Lasteaial on olnud sõprussidemed Soome, Rootsi, Saksa, Taani ja Eesti erinevate piirkondade lasteaedadega.

Aastast 2000 kannab lasteaed nime Haapsalu Lasteaed Pääsupesa. 2001.a aastast kuulub lasteaed Tervistedendavate Lasteaedade võrgustikku.

2006.a. suvel renoveeriti lasteaia hoone nii seest kui ka väljast. 2007.aasta suvel paranes lasteaia õueala olukord – saime suure liumäe ja renoveeriti õue varjualune.

2015 aasta suvel tähistas lasteaed 40-ndat juubelit.

2015.a. detsembrist on lasteaed liitunud E-lasteaiaga. Kogu info liigub selles keskkonnas.

Haridus- ja Teadusministeerium toetab lisarahaga 3-7a. laste eesti keele õppe korraldamist ja õppevahendite võimaldamist eesti keelest erineva õppekeelega, keelekümblust ja eesti keele kui teise keele tugiõpet võimaldavates rühmades.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse tegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.