Kodukord

LÜHENDATUD VARIANT lasteaia kodukorrast. Täisversioon Dokumentide all.
• Rühmad on avatud 7.30 – 17.30. Valverühm 7.00 – 19.00. Vajalik ette teatamine.
• Lasteaiatasu moodustub lapse toidurahast (hommiku-, lõunasöök, oode) 1.80 eurot päev ja osalustasust (õppe-, majandamis- ja personalikulud) 39.24 eurot. Raha makstakse jooksva kuu 15-ndaks kuupäevaks lasteaia arvele maksukviitungi alusel. Puudutud päevad arvatakse maha järgmise kuu maksust. Esimest puudutud päeva tagasi ei arvestata. Vajalik vanema töötav meiliaadress.
• Tulles hommikul lasteaeda võtke piisavalt aega, et saata laps rühma.
• Saabuge õigeaegselt, s.t. vähemalt hommikusöögiks (8.30), hilinemise korral teatage telefonil 473 4366.
• Lapse haigestumisest teatage e-lasteaia keskkonnas ELIIS  või meilile paasupesa@haapsalu.ee või telefonil.
• Teavitage aadresside, telefoninumbrite muutusest koheselt rühma õpetajaid.
• Tutvuge infoga teadetetahvlil ja suhelge pedagoogidega. Ärge kartke pöörduda lasteaiaõpetaja poole nõusaamiseks.
• Laps vajab piisavalt ilmale vastavaid riideid ja toas vahetusriideid (aluspüksid, sokid, sukkpüksid, mõni vahetussärk).
• Vajalikud on spordiriided, kamm, taskurätikud, vahetusjalanõud (mitte libeda tallaga).
NB! Kahe kuu lasteaiamaksu maksmata jätmisel võib lapse nimekirjast kustutada.
• Haige lapse koht on kodu. Nii väldite teiste (ja ka enda lapse) laste haigestumist.
• Rühmaõpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid.
• Lapse erivajadustest (haigused, toitumine jne.) teavitage rühma pedagooge.
• Märgistage lapse asjad – nii on neid lihtsam leida ka lapsel.
• Sinu laps vajab sind – ära unusta teda lasteaeda!
Hea koostöö lapsevanema ja õpetaja vahel on aluseks lapse kohanemisele ja turvatundele.

Haapsalu Linnavalitsuse poole saab pöörduda 2 x aastas lasteaiamaksu toetuse taotlemiseks.

Avaldused viia lapsevanemal koos tõendusdokumentidega linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda 15. septembriks ja 20. jaanuariks.