Dokumendid

Andmekaitse tingimused 2020: Lasteaia-andmekaitsetingimused-2020

Kodukord 2022

https://drive.google.com/file/d/11XZMtKcAMSeVVYUcYuN7JJ_Jr5wwaX0V/view?usp=sharing

Koolivalmiduse kaart

Koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Arengukava 2018–2020

Põhimäärus

Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine  https://drive.google.com/file/d/0B5kaEM753YlXRHN0NFJ2dlY1WUpSanRTUzFqbXNEVi1GX0g4/view?usp=sharing

“Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord“  https://www.riigiteataja.ee/akt/401042022003